Ruya,Ruya Tabirleri,Ruya Tabirlerim,Ruya nedir,Ruya,Ruya Yorumları

D-E

DAĞ

Rüyada kendini tırmandığı bir dağın zirvesine kadar çıkmış görmek kendi işinizde veya mesleğinizde en yüksek mevkiye kadar çıkacağınıza ve ne kadar büyük güçlüklerle karşılarşırsanız başarılarınızın da o kadar parlak olacağına işarettir. Tırmandığınız dağın zirvesine ulaşmadan geri dönmek karakterinize karşı etraftan birtakım hücumlar yapıldığını ve iş işten geçmeden kendinizi müdafaa etmeniz gerektiğini gösterir. Kendini uzaktan dağları seyreder görmek güç bir işi hallediş tarzınız yüzünden yakında mükafaatlandırılacağınızı veya terfi edeceğinizi gösterir. Rüyada bir dağdan aşağı yuvarlanmak duyduklarınıza daima inanmak huyunuz yüzünden çok yakında hakikaten sizi üzecek hadiselerin cereyan edeceğini gösterir. Rüyada kendini dağ resimleri yaparken görmek, sevdiklerinizin istikbalden daima emin olabileceklerini gösterir.

DAL

Üzerleri yapraklarla,bahar çiçekleriyle veya meyvalarla dolu ağaç dallarına bakmak biraz sabrettiğiniz takdirde bütün ümitlerinizin birer birer gerçek olacağına delalet eder. Rüyada kupkuru, yapraksız, çiçeksiz, meyvasız ağaç dalı görmek, hayra alamet değildir. Yakında fakir düşeceğinize işaret sayılır.

DALGA

Rüyada kendini son derece kuvvetli ve denizde büyük dalgalarla boğuşur görmek,hayatta son derece muvaffak olacağınıza delil teşkil eder.

DALMAK

Çok yüksek bir yerden bir göle, nehire veya denize dalmak, içtimai hayatta muvaffakiyete ve sivil hayatta tanınmış bir önder vasıflarını haiz olacağınıza alamettir. Bir dalma müsabakasına katılmak size zararı olabilecek çevrelerde katiyen husumet hisleri uyandırmamanız için bir ikaz işaretidir. Dalgıçların dalma ve atlama numaralarını seyretmek, vaktinizi ve bilginizi layık bir gayeye hasrettiğiniz için şan ve şerefe nail olacağınıza alamettir.

DAM

Rüyada bir evin veya bir binanın damında veya taraçasında oturmak veya ayakta durmak bütün hayallerinizin ve arzularınızın tam olarak gerçekleşeceğine alamettir. Kendinizi bir damda veya taraçada başka biriyle beraber görmek hayatın daha pratik safhalarında olduğu gibi aşkta da muvaffak olacağınıza işarettir. Bir damdan veya taraçadan kaymak veya düşmek tahminlerinizde çok mühim bir unsuru hesaba katmamış olduğunuzu ve verdiğiniz karardaki hatayı tamir yoluna gider gitmez durumunuzun düzeleceğini gösterir.

DANSETMEK

Bir sahnede, veya bir pistte dansözleri numaralar yaparken, dansederken görmek zengin bir sosyal ve artistik hayat yaşıyacağınız manasına gelir. Sevdiğiniz şahısla dansetmek evlilik hayatınızda mesut olacağınıza işarettir. Kendini bir profesyonel dansöz olmuş görmek başınızdan birçok romantik aşk maceralarının geçeceğine ve saadeti bulana kadar hayli ıstırap çekeceğinize delil sayılır.

DANTEL

Elbise üzerinde bir dantel görmek, o rüyayı görenin kadın olsun, erkek olsun yakında evleneceğine işarettir. Rüyada kendini dantel örer gören bir genç kadın kendisinin bile farkında olmadığı birtakım sanatkarca meziyetlere sahip demektir ve yine zevkleri aşağı yukarı aynı olan bir erkekle evlenecektir. Rüyada bir parça yırtık dantel görmek çirkin dedikodulara hedef olmamak için ayağınızı denk atmanız gerektiğine işaret sayılır.

DAVUL

Rüyada davul sesi işitmek yakında çok ciddi birtakım kararlar vermek zorunda kalacağınız şeklinde tabir edilir.

DAVULCU

Bir bayramda veya resmi geçitte davul yahut trompet çalan birini görmek, yakında iyi bir haber alacağınıza, bu iyi haberin de ya işinizde bir terfi veya maaşınızda bir zam şeklinde olacağına işarettir. Davul yahut trompeti rüyada bizzat çalmak, aşkta da muvaffak olacağınızı ifade eder. Rüyada davul veya trompet sesi işitmek çok uzun bir zamandan beri nail olacağınızı umduğunuz bir şerefe nihayet layık görüleceğinize işarettir.

DAZLAK

Rüyada kendini dazlak görmek, yakında nahoş haberler alacağınıza işarettir.

DEFNE

Rüyada defne görmek güzel sanat kollarından birinde hakikaten parlak bir başarı elde edeceğinize delalet eder.

DELİLİK

Deliliğe dair rüyalar tersine çıkan rüyalardır ve rüya görenin akli melekesinin sağlamlığına işaret ettiği gibi, aynı zamanda o günlerde önünde mevcut çok çetrefil bir meselenin de herkesi memnun edecek tarzda halledeceğine işaret sayılır.

DEMİR

Rüyada demir üzerinde çalışmak,demir işlemek,geliştirilmesi ve ilerletilmesi lazım gelen birtakım kabiliyetleriniz ve artistik meziyetleriniz olduğunu gösterir. Demir üzerine ticaret yapmak, hayatta çok çalışmanız gerektiğine, birçok hayal kırıklıklarına uğrayacağınıza ve en sonunda muvaffakiyete ulaşacağınıza alamettir.

DENİZCİ

Kendini bir denizci veya tayfa görmek devamlı olarak bir eve yerleşmeden ve kabiliyetlerinize en uygun işi bulmadan evvel diyar diyar gezeceğinize ve birçok meslekleri tecrübe edeceğinize alamettir. Fakat sonunda tutacağınız iş tam size göre olacak, o işten memmnun kalacak ve iyi para kazanacaksınız. Bir gemide denizci görmek faal bir sosyal hayat yaşayacağınıza ve evinizin sabah akşam mühim kimselerle dolup boşalacağına alamettir.

DENİZ KIYISI

Kendini deniz kıyısında yıkanır görmek yakın bir gelecekte başınızdan romantik bir maceranın geçeceğine delalet eder.

DERS

Rüyada kendini ders alır görmek, ne iş yaparsanız yapın, muvaffak olacağınız manasına gelir. Rüyada verilen derse gösterdiğiniz alaka ne kadar büyük olur ve bu alakadan dolayı başarınız ne derece mükemmel olursa uyandığınız vakit günlük hayatta tatbikine girişeceğiniz projelerde de başarınız o derece sağlam olacak demektir.

DETEKTİF

Rüyada kendini detektif görmek, karşılaşacağınız her müşkülü halledeceğinize işarettir. Rüyada bir detektif tarafından takip olunmak, yakında nahoş haberler alacağınıza bir işarettir.

DEV

Rüyada bir dev görmek, yakında büyük bir engelle karşılaşacağınıza ve bu engeli aşmak için canınızı dişinize takarak mücadele etmeniz gerektiğine işarettir.

DEVE

Rüyada sıcak bir memlekette deve görmek, başınıza hiçbir iş gelmiyeceğine ve herhangi bir faciaya mevzu olmayacağınıza alamettir. Bir hayvanat bahçesinde parmaklık ardında bir deve görmek, yolculuk yapacağınıza ve bir servete konacağınıza delalet eder. Deve elinizden bir şey yerse, bu, en ufak bir işte dahi dostlarınızın daima imdadınıza koşacaklarına alamettir.

DEVEKUŞU

Rüyada devekuşu görmek, bütün tasavvurlarınızın ve ümitlerinizin fantastik bir karakter taşıdığına ve bütün kabiliyet ve imkanlarınızı pratik bir işte ve gayede kullanmadıkça hayatta hiçbir şey başaramıyacağınıza alamettir.

DİLENCİ

Rüyada bir dilenciye yardımda bulunmak bir mirasa konacağınıza, durumunuzda bir düzelme olacağına ve aşkta saadet bulacağınıza işarettir. Rüyada bir dilenciye sadaka vermeyi reddetmek, o anda yapmakta olduğunuz işte muvaffak olamıyacağınızı gösterir. Bir dinlenciyle birlikte yemek yemek kendi çevrenizde mühim bir şahsiyet olacağınıza ve dostlarınızın sayısının çok artacağına alamettir.

DİLSİZ

Rüyada kendinizi dilsiz ve konuşamıyor görürseniz, sözlerinizi ve mütalaalarınızı dostlarınız takdir etmiyorlar ve anlamıyorlar demektir.

DİPLOMA

Rüyada bir diploma almak, postadan size sevindirici bir haber gelecek demektir. Duvarda asılı çerçevelenmiş bir diploma görmek uzun seyahatler yapacağınıza ve işinizden yükseleceğinize işarettir.

DİRSEK

Rüyada dirseğinizi sıyırttığınızı veya berelendiğini görmek gidişatınızı değiştirmediğiniz takdirde nahoş işlere karışacağınızı gösterir.

DİŞÇİ

Kendini rüyada bir dişçiye gider veya dişçi koltuğunda oturur görmek, ihtiyarlığınızı çok rahat ve her türlü maddi imkanlar içinde geçireceğine alamettir.

DİŞ AĞRISI

Rüyada dişi ağrımak çok yakında hiç ummadığınız bir hadiseden dolayı pek neşeleneceğinizi, çok sevineceğinizi ifade eder.

DOĞUM GÜNÜ

Rüyada kendi doğum gününü görmek, uzun ve mesut bir hayat yaşıyacağınıza delalet eder. Başka birinin doğum gününü görmek hayatta muvaffak olmak için mücadele ederken dostlarınızın da kendi mesleklerinde ilerlemelerine yardım edeceksiniz demektir.

DOK

Kendini bir dokta veya rıhtımda ayakta görmek senelerden beri zihninizi meşgul eden uzak bir memleketi ziyarete gideceğinize tabir olunur.

DOKTOR

Rüyada bir doktora gitmek, kazancınızın ummadığınız bir şekilde artacağına işarettir. Rüyada kendini doktor görmek, muhtaç olduğunuz vakit birçok dostun yardımınıza koşacağına delil sayılır. Evinizin önünden bir doktor geçtiğini görmek, doktora hiçbir zaman muhtaç kalmayacağınız manasına gelir. Bir doktoru misafireten ziyarete gitmek birçok cemiyetlere ve guruplara dahil olacağınızı gösterir. Bir doktora muayene vizite ücreti ödemek külliyetli bir para alacağınıza işarettir. Rüyada bir doktora telefon etmek, içtimai hayatta büyük başarı göstereceğinize alamettir.

DOLMAKALEM

Rüyada mürekkepli kalem veya dolmakalem görmek, hayli uzun ve yorucu bir işten sonra fevkalade hoş bir tatil geçireceğinize delalet eder..

EBEVEYN

Rüyada annesiyle, babasını gören kimsenin çok zaman talihi yaver gider; insan rüyada babasını görürse, bu, hayatta kazanılacak başarı daha realist ve daha pratik bir karakterde olacak ve kendini bilhassa mesleki sahalarda gösterecek demektir; rüyada anneyi görmek ise, hayatta kazanılacak başarının meslek dışı artistik konularda, beşeri ve içtimai bir karakter taşıyan mevzularda olacağına delalet eder; rüyada hem anneyi, hem de babayı görmek, işlerinizin yoluna gideceğine ve gayretlerinizin semeresini kat kat ve hem de çok çabuk göreceğinize işarettir.

EHLİ HAYVAN

Rüyada ev içinde bakılan cinsten kedi gibi, köpek gibi, kuş gibi ehli hayvanlar görmek, uğurludur ve hayra alamet olduğu gibi, hayatta mesut olacağınıza da işarettir.

EJDERHA

Rüyada ejderhalar ve diğer efsanevi canavarları görmek, o rüyayı görenin çok işlek bir muhayyelesi olduğuna ve bu muhayyelesinden faydalanmağı bilip hikayeler, resimler ve buna benzer konular sahasında bir meslek edinerek hayatını kazanabileceğine işarettir; rüyada bir ejderha öldürmek, kıskanç meslekdaşlarınızın hücumlarını, ustalıkla defedeceğinize delalet eder.

EKİM

Rüyada ayın ekim olduğunu veya ekim ayında bir iş yaptığınızı görmek, bir tehlike işaretidir, o anda yapmakta olduğunuz işi ekim ayı geçene kadar tehir etmeniz ve o işe el sürmemeniz hakkınızda hayırlı olacaktır.

EKMEK

Rüyada ekmeğini biriyle bölüşmek, o rüyayı görenin hayatı boyunca dert görmiyeceğine, daima rahat ve huzur içinde yaşayacağına işarettir; rüyada ekmek yemek ise, ekmek taze ise, iyiliğe alamettir; fakat rüyada yenilen ekmek bayat ise, bu, muhtemel düşmanlarınıza karşı, sizi ikaz etmek için yapılmış bir işarettir; rüyada bir kağıda sarılmış ekmek görmek halli sizin için sonderece büyük bir önem taşıyan güç bir işi nihayet halledeceğiniz manasına gelir.

EL

Rüyada güzel eller görmek bir sanat kolunda başarı kazanacağınıza alamettir; kuvvetli ve kudretli eller, o rüyayı görenin siyaset, spor veya endüstri alanında başarı kazanacağına ve büyük mevkilere ulaşacağına işarettir; rüyada görülen eller, o rüyayı gören şahsı itham ediyorsa, rüyayı gören bir müddet evvel incitmiş olduğu hakiki bir dostuyla uzlaşmağa, barışmağa bakmalıdır; rüyada görünen el takdirkar bir ifadeyle ve rüyayı gören şahsa doğru işaretler yapıyorsa, rüyayı gören şu veya bu şekilde şan ve şerefe ulaşacak veya çalıştığı firma, yahut patronu tarafından takdir ve terfi görecek demektir.

ELBİSE

Rüyada eski püskü elbiseler görmek, rüyayı görenin daima bolluk içinde olacağına, gayet şık ve pahalı elbiseler görmek ise, o rüyayı görenin dış görünüşe çok fazla değer verdiğine ve bu huyunu tashih etmesi gerektiğine, zira bu huyun kendisini çok ciddi bir hata işlemeğe sürükleyebileceğine alamettir; rüyada elbise veya kumaş satın almak, dostlarınıza birçok yeni dostlar katacağınız manasına gelir; rüyada kumaş veya elbise satmak, son zamanlarda yaptığınız yatırımların, size ufak bir kazanç sağlayacağına işarettir; rüyada fakirlere veya hayır cemiyetlerine elbise dağıtmak, o rüyayı gören şahsın, çok zaman evvel işlemiş ve çoktan unutmuş olduğu bir iyiliğin mükafatını çok yakında göreceğine işaret sayılır.

ELDİVEN

Eldiven giymek, rüyada eldiven giydiğini gören şahsın seçkin birtakım şahsiyetlerin çevrelerinde daima mümtaz bir yer işgal edeceğine işarettir; rüyada yeni bir eldiveni ilk defa giymek, o şahsın ücreti hayli yüksek yeni bir işin başına getirileceğine alamettir; rüyada yırtık veya kirli eldiven görmek, pek hayra alamet sayılmaz ve yine rüyada başkasına ait eldivenleri almak, yerde bulmak veya eldiveni yanlış ele giymek de iyiye alamet değildir.

ELMA

Elma görmek, ne şekilde olursa olsun, talihinizin her işte yaver gideceğini ifade eder; ağaçta elma görmek, yakında tatlı haberler alacağınıza, masa üzerinde elma görmek, içtimai hayattaki nüfus ve prestijinizin gittikçe artacağına, elma yemek halihazır planlarınızın başarıya ulaşacağına delalet eder; rüyada elmalı pasta veya çörek yemek, bir müsabakada derece alacağınıza, rüyada elma satın almak, karlı bir işe para yatıracağınıza işarettir; rüyada ağaçtan düşen elmalar görmek, talihinizin önünüze birçok fırsatlar çıkarağına ve bunlardan istifadeyi bileceğinize işarettir; bahar açmış, elma ağaçları görmek tatlı ve mesut rüyalarınızın gerçek olacağına ve hiçbir zaman, kötülükle karşılaşmıyacağınıza hiçbir şeyden ve kimseden zarar görmiyeceğinize işarettir; bir elma ağacının altında dinlendiklerini gören sevgililer ise, mesut bir izdivaç yapacaklar ve daima mesut yaşayacaklar demektir.

ELMAS

Rüyada elmas görenin talihi yolunda gidecek demektir; elmas gören kadın ise, zengin ve kültürlü bir erkekle, erkek ise makul, duygulu ve müşfik bir kadınla evlenecek demektir. Rüyada elmas bulmak veya kaybetmek, umumiyetle tam ters manaya gelir; rüyada damarlı veya kusurlu bir elmas görmek, bir arkadaş hakkındaki lehte hükmü, hissiyatınıza kapılarak verdiğinizi ve o arkadaşa güvenilemiyeceğini ifade eder.

EL YAZISI

Rüyada belli belirsiz ve okunması güç bir el yazısı görmek, sizden emir ve talimat alması icap eden kimselere meramınızı layık olduğu şekilde anlatamıyorsunuz demektir. Bir duvarda veya bir kara tahtada el yazısıyla yazılmış yazılar görmek, hayat tarzınızda büyük bir değişiklik olacak demektir. Gökte dumanla yazılmış bir yazı görmek, gerçekleşmesine dünyada imkan olmıyan fantastik birtakım emellerden ve hayallerden vazgeçmeniz için bir işarettir ve kabiliyetlerinizi, imkanlarınızı pratik sonuçlar sağlıyacak faaliyetler üzerine sarfetmeniz için bir işarettir.

ENKAZ

Rüyada herhangi bir çeşit enkaz görmek, hayra alamet değildir. O rüyayı gören şahsın yapacağı yatırımlarda çok daha ihtiyatlı davranması gerektiğine dair bir ikazdır.

ERİK

Rüyada kendini erik yerken görmek, rüyayı gören şahsın az bir para kaybedeceğine işarettir.

ESNEMEK

Rüyada esnemek, dostlarınızdan bazılarının kendileri için harcadığınız zamana ve ilgiye layık olmadıklarına alamettir.

ET

Rüyada taze et satın almak veya yemek, sağlam ve zinde bir vücut yapısına sahip olduğunuzu gösterir. Rüyada kokmuş et görmek, hakkınızdaki hüküm ve kanaatleri sizin için çok mühim olan çevrelerde itibarınızı kaybetmekte olduğunuza işarettir.

EV

Rüyada bir ev inşa etmek bir işe yatırdığınız paranın size iyi kazanç sağlıyacağına veya maaşınıza yahut ücretinize zam yapılacağı manasına gelir.Yine rüyada ev inşa eden şahsın aşkı bir izdivaçla tamamlanacak demektir.

EVLİLİK

Bir düğünde misafir olmak, gelin olmak, geline nedime olmak, teşrifatçı olmak,, nikahta şahitlik etmek, yardıma ihtiyacınız olduğu vakit size daima büyük faydası dokunacak, sadık dostların arasında bulunacaksınız demektir. Kendini nikah memurunun huzurunda veya eğleniyor görmek, ilerideki senelerde şansınızın yaver gideceğine işarettir. Rüyada kendinizi herhangi bir yerde şahsımıza veya bir dosta ait bir evlenme ilanını okur görmek, ev bakımdan ve içtimai bakımdan nihayet mazbut bir hayata kavuşmadan evvel, evliliğinizin ilk yıllarında çok ev değiştireceğiniz manasına gelir.

EVLİYA

Rüyada evliya görmek huzur içinde bir hayat yaşayacağınıza delalet eder.

Image and video hosting by TinyPic Box
ruya-tabirlerim.tr.gg
ordu haberleri ordu haber ordu haberleri fatsa haberleri fatsa son dakika fatsa son dakika Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol